Stroszowice

Stroszowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 160

 

Najciekawsze projekty: