Strzelce

 Strzelce

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

Strzelce to powierzchniowo największa wieś w gminie Domaszowice.

To miejscowość bogata pod względem liczebności zabytków. Jednym z nich jest piękny kościół pw. św. Marcina murowany z XIV wieku wraz z zespołem 5 kapliczek słupowych.

W Strzelcach znajduje się zabytkowy pałac z XIX wieku oraz park dworski o powierzchni 4,90 ha, założony na przełomie XVIII/XIX wieku. Park został ujęty w rejestrze wojewódzkiego konserwatora przyrody.

Sołectwo Strzelce na Facebooku https://www.facebook.com/So%C5%82ectwo-Strzelce-287515628828612

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach https://www.facebook.com/strazstrzelce

Koło Gospodyń Wiejskich w Strzelcach https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Gospody%C5%84-Wiejskich-w-Strzelcach-102835334923223

liczba mieszkańców: 719

Program Odnowy Wsi:

W ciągu ostatnich 5 lat nie realizowano przedsięwzięć w ramach Odnowy Wsi.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Adaptacja pomieszczenia na magazyn świetlicy wiejskiej o wartości  5 000 zł.

Źródło: