Strzeleczki

Strzeleczki

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2008

 

 

 

 

 

 

 

Sołectwo Strzeleczki usytuowane jest centralnie do topografii gminy jako stolica naszej małej ojczyzny. Centrum wsi to zabudowa miejska z centralnym placem, jakim jest Rynek z typową siecią dróg wlotowych. Rynek skupia jak przystało na centrum : Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury. Jeśli chodzi o infrastrukturę to: fontannę, figurę św. Jana Nepomucena, skwer zieleni z ławkami, restaurację oraz sklep, agencję ubezpieczeniową i biuro rachunkowe.

       

W Strzeleczkach podstawowym podmiotem zajmującym się kulturą jest Gminny Ośrodek Kultury. Organizuje on imprezy o charakterze lokalnym tj. Gminny Konkurs Kroszonkarski, wspólnie z parafią Strzeleczki dzień Św. Marcina, Dożynki Gminne gdzie każda skupia około 2 000 uczestników oraz jedną o charakterze powiatowym tj. Przegląd Twórczości Amatorskiej Kół „Unser Singen –Nasze Śpiewanie”.

 

W miejscowości posiada dwie placówki, to jest salę przy Urzędzie Gminy oraz świetlicę przy remizie OSP. Instytucją zajmującą się sportem i rekreacją w Strzeleczkach jest Ludowy Klub Sportowy w Strzeleczkach. Zawody sportowe oraz inne imprezy, np. zawody strażackie i festyny wiejskie organizowane są na terenie boiska w Strzeleczkach.

Sołectwo ze swoim centrum stanowi bazę oraz punkt skrzyżowań wszelkich dróg, ścieżek i tras rowerowych.

W trakcie przemieszczania się pozostawiamy na trasie Kościół pw. Św. Marcina w stylu neogotyckim, 2 figury św. Jana Nepomucena, od strony Dobrej Kapliczka z figurą Jezusa Frasobliwego, od strony Kujaw krzyże przydrożne.

 

         

Od Rynku w Strzeleczkach prowadzi dogodne dojście do ścieżki spacerowej wzdłuż rzeki Białka, licznie uczęszczanej przez mieszkańców Strzeleczek oraz do kompleksu łąk położonych zaledwie 200 m od centrum miejscowości. Kompleks łąk od północy graniczy z Rzymkowickim Rowem, zaś od południa z rzeką Białą. Jest to unikalny teren, o wysokiej wartości ornitologicznej, jest miejscem występowania derkacza i gąsiorka oraz miejscem lęgowym wielu innych gatunków ptaków.

 

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Wykonanie nawierzchni chodnikowej ul. Kościelna o wartości 5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/