Sucha Psina

 

 

                     Sucha Psina

       rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

Sucha Psina to nazwa wsi pochodząca od rzeki Psiny, która bardzo często wysycha, stąd określenie: „sucha” .Patronem miejscowego kościoła został(rzadko występujący w tej roli w Polsce, bretoński pustelnik, opiekun żeglarzy, rybaków, piekarzy, węzła małżeńskiego i wody. Dlatego też koloniści, którzy przybyli tutaj w XIII wieku aż zza Achen święty Jodoksyn protoplasty dynastii frankońskiej księcia północnej Bretanii)i często nie mieli wody, postanowili oddać osadę pod opiekę św. Jodoka. Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisany jest kościół par. pw. św. Jodoka, 1714 r.,XIX w., 1958 r.

W/w informacje pozyskane ze strony internetowej Gminy Baborów: www.baborow.pl

liczba mieszkańców: 284

 

Program Odnowy Wsi:

Przedsięwzięciami realizowanymi w ramach odnowy wsi są: modernizacja boiska sportowego, doposażenie świetlicy wiejskiej, jak również wykonanie ogrodzenia na terenie cmentarza.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Remont świetlicy wiejskiej o wartości  5 000 zł.