Sucha Psina

 

 

                     Sucha Psina

       rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

 

 

Sucha Psina to nazwa wsi pochodząca od rzeki Psiny,która bardzo często wysycha,stąd określenie: „sucha”.Patronem miejscowego kościoła został(rzadko występujący w tej roli w Polsce, bretoński pustelnik, opiekun żeglarzy,rybaków, piekarzy, węzła małżeńskiego i wody. Dlatego też koloniści,którzy przybyli tutaj w XIII wieku aż zza Achen święty Jodoksyn protoplastydynastii frankońskiej księcia północnej Bretanii)i często nie mieli wody, postanowili oddać osadę pod opiekę św. Jodoka. Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisany jest kościół par. pw. św. Jodoka, 1714 r.,XIX w., 1958 r.

W/w informacje pozyskane ze strony internetowej Gminy Baborów: www.baborow.pl

 

liczba mieszkańców: 305

Najciekawsze projekty:

– brak sprawozdania sołeckiego za rok 2019