Sucha

Sucha

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

 

 

 

 

 

Sucha leży w odległości 5 km od Strzelec Opolskich i z racji niewielkiej odległości od ośrodka miejskiego rozwija się prężnie budownictwo mieszkaniowe. Mieści się tam szkoła, przedszkole, świetlica, OSP, plac rekreacyjny na którym odbywają się imprezy, plac zabaw, boisko oraz piękny zabytkowy kościół.

Na terenie Suchej występują źródła zlokalizowane na terenie wsi przy zabudowaniach położonych przy drodze krajowej  Powierzchnia tego stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej wynosi ok. 0,2 ha.

Organizacje pozarządowe działające na terenie sołectwa:

  • Ochotnicza Straż Pożarna,
  • Zespól folklorystyczny „Suskie Skowronki”

Najważniejsze przedsięwzięcia, projekty zrealizowane w ramach odnowy wsi:

  • budowa chodników,
  • utworzenie placu postojowego w centrum wsi,
  • remont remizy OSP,
  • utworzenie siłowni zewnętrznej,
  • rozbudowa sieci oświetleniowej.

liczba mieszkańców: 645