Sucha

Sucha

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

W sołectwie znajduje się świetlica, remiza, plac rekreacyjny, na którym odbywają się imprezy, plac zabaw, boisko oraz piękny zabytkowy kościół pw. św. Bartłomieja.

Na terenie Suchej występują źródła zlokalizowane na terenie wsi przy zabudowaniach położonych przy drodze krajowej. Powierzchnia tego stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej wynosi ok. 0,2 ha.

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej

Zespól folklorystyczny „Suskie Skowronki”

liczba mieszkańców: 661

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszymi działaniami odnowy wsi są:

  • budowa chodników,
  • utworzenie placu postojowego w centrum wsi,
  • remont remizy OSP,
  • utworzenie siłowni zewnętrznej,
  • rozbudowa sieci oświetleniowej.

Sołectwo Sucha zostało uhonorowana I miejscem w kategorii „Najpiękniejsza zagroda” konkursu „Piękna Wieś Opolska” w 2002 roku.

Najciekawsze projekty:

  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono lipę z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.