Sukowice

  • Projekt pn. „Stacja Historia” zrealizowany został w Sukowicach przez Stowarzyszenie „Euro-Country”.

  • Kolorowy mural został umiejscowiony na budynku świetlicy wiejskiej , która znajduje się przy ścieżce rowerowej „Szlakiem Kolejowym”. Te kolorowe malowidło  nawiązuje do dawnej funkcji budynku świetlicy- stacji PKP.