Sukowice

Sukowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2006

Jako walor krajobrazowy można uznać  niedawno oddaną do użytku ścieżkę rowerową.

Przez Sukowice przebiega potok Cisek.

liczba mieszkańców: 296

 

Program Odnowy Wsi:

Działania podejmowane w ramach odnowy wsi:

  • zakup namiotu festynowego służącego organizacji imprez plenerowych,
  • przygotowywanie dokumentacji do kompleksowej modernizacji budynku dawnego dworca PKP na potrzeby sołectwa.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Zakup namiotu festynowego dla sołectwa Sukowice o wartości  5 000 zł.

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/