Sułków

 

 

                      Sułków

       rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2008

W miejscowości mieści się świetlica wiejska, w której odbywają się imprezy okolicznościowe oraz spotkania mieszkańców sołectwa. W centrum wsi znajduje się miejsce z ławkami,  placem zabaw oraz boiskiem do gier sportowych.

Okolice sołectwa to teren bagienny otoczony terenami intensywnej uprawy rolnej, który jest siedliskiem ptaków wodnych oraz drobnych ptaków śpiewających, gdzie występuje różnorodność rodzinnej flory.

Do najważniejszych zabytków Sułkowa zaliczamy: kościół z XIX w., kapliczkę z pocz. wieku XX oraz nieczynne linie kolejowe wybudowane przeszło 150 lat temu wraz z mostami kolejowymi. Najstarsze informacje o Sułkowie pochodzą z 1340 r. Od XIV w. Sułków był własnością klasztoru dominikanek w Raciborzu. Od 1819 roku wieś miała już kaplicę oraz szkołę w której uczono w języku morawskim.

liczba mieszkańców: 2196

Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa:

www.sulkowstowarzyszenie.blogspot.com

W Sułkowie organizowany jest każdego roku konkurs na najładniejszy ogródek sołectwa.

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszymi projektami realizowanymi w ramach odnowy wsi są imprezy cykliczne:

  • marszobieg „Z Ireną po zdrowie”,
  • zajęcia fitness dla mieszkańców sołectwa,
  • udział w konkursach kulinarnych oraz kiermaszach,
  • Wieczornica z okazji urodzin dr. Felisa Steuera – coroczne spotkania z okazji urodzin dr Steuera, podczas których opowiadana jest między innymi historia jego życia wraz z jego osiągnięciami,
  • inne imprezy okolicznościowe.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Modernizacja świetlicy wiejskiej o wartości  5 000 zł.
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono buk z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/