Sułków

 

 

                      Sułków

       rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2008

 

 

Do najważniejszych zabytków Sułkowa zaliczamy: kościół z XIX w., kapliczkę z pocz. wieku XX oraz nieczynne linie kolejowe wybudowane przeszło 150 lat temu wraz z mostami kolejowymi. Najstarsze informacje o Sułkowie pochodzą z 1340 r. Od XIV w. Sułków był własnością klasztoru dominikanek w Raciborzu. Od 1819 roku wieś miała już kaplicę oraz szkołę w której uczono w języku morawskim.

 

liczba mieszkańców: 208

Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa:

www.sulkowstowarzyszenie.blogspot.com

Najciekawsze projekty:

– brak sprawozdania sołeckiego za rok 2019

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– modernizacja świetlicy wiejskiej o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/