Szadurczyce

Szadurczyce

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2013

W sołectwie znajduje się świetlica wiejska.

Tereny rekreacyjne w Szadurczycach obejmują plac przy świetlicy z miejscem grillowym, zadrzewiony teren po dawnym parku dworskim o powierzchni około 2 ha z placem zabaw i siłownią zewnętrzną.

Wieś sąsiaduje z terenami Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach, w granicach sołectwa znajduje się Pomnik Martyrologii Jeńców Wojennych.

Miejscowość jest malowniczo położona na niewielkich wzniesieniach, które są pozostałością krajobrazu polodowcowego. Wieś ulokowana jest w sąsiedztwie Borów Niemodlińskich, będących Obszarem Chronionego Krajobrazu. W sołectwie znajduje się staw wiejski.

liczba mieszkańców: 92

 

Program Odnowy Wsi:

W ramach prac odnowy wsi zrewitalizowano dawny park podworski i utworzono w jego części teren rekreacyjny, składający się z placu zabaw, siłowni zewnętrzne). Dokonano także rewitalizacji stawu wiejskiego.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Zakup urządzeń na plac zabaw o wartości  5 000 zł.
  • https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono lipę z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.

Źródło: