Szczyty

                  Szczyty

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2011

 

 

 

W alfabetycznym spisie miejscowości na terenie Śląska wydanym w 1830 roku we Wrocławiu przez Johanna Knie wieś występuje pod polską nazwą Sczytti.

W 1340 miejscowość Schczyti została zakupiona wraz z Baborowem przez Ofkę raciborską.

W przeciwieństwie do większości pozostałych miejscowości gminy Baborów nigdy nie należała do diecezji ołomunieckiej, lecz do dziś do parafii św. Floriana w Maciowakrzu, dawniej w diecezji wrocławskiej.

 

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisany jest zespół pałacowy, z drugiej poł. XIX wraz z parkiem, który obecnie stanowi własność prywatną.

 

W/w informacji pochodzą ze strony internetowej www.wikipedia.pl

liczba mieszkańców: 89

Najciekawsze projekty: