Szczyty

                  Szczyty

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2011

W sołectwie znajdują się: zespół pałacowo-parkowy oraz kapliczki przydrożne. Mieszkańcy do swojej dyspozycji mają świetlicę wiejską oraz plac zabaw. W miejscowości mieści się, figurujący w rejestrze zabytków, park pałacowy z Aleją Dębową i Aleją Lipową, a w  parku rośnie platan klonolistny, będący pomnikiem przyrody.

liczba mieszkańców: 88

Program Odnowy Wsi:

  • Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach odnowy wsi w przeciągu ostatnich 5 lat to doposażenie placu zabaw oraz świetlicy wiejskiej.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej o wartości  5 000 zł.