Szemrowice

 Szemrowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

Do zabytków sołectwa można zaliczyć kaplicę cmentarną św. Sebastiana z XVII w., znajdującą się przy kościele parafialnym pw. Św. Trójcy oraz kaplicę pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z 1946 roku, spod której rozciąga się piękny widok na Górę św. Anny.

Na uwagę zasługuje również budynek dawnej szkoły powszechnej z 1892 roku (obecnie przedszkole) oraz budynek dawnej karczmy (obecnie zakład stolarski).

W centrum wsi znajduje się budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze świetlicą wiejską, jako miejscem spotkań mieszkańców. OSP jest właścicielem dwóch zabytkowych konnych sikawek z I połowy XX wieku.

U zbiegu głównych dróg, prowadzących do wsi znajduje się skwerek z ławeczką. Przez wieś przebiega uczęszczana trasa rowerowa. Wieś otoczona jest lasami, bogatymi w owoce runa leśnego.

Strona internetowa sołectwa Szemrowice www.szemrowice.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Szemrowicach  https://www.facebook.com/ospszemrowice

liczba mieszkańców: 497

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi organizowane są rok rocznie Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku. Zrealizowane zostało także przedsięwzięcie PTAKI WOKÓŁ NAS – w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” pn.  „Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów”. Rozwieszono budki lęgowe dla ptaków, budki dla nietoperzy oraz rozstawiono budki dla jeży i budkę dla owadów. Zamontowano stelaże i tablice ze zdjęciami i opisami ptaków, jakie zamieszkują najbliższe otoczenie.

Sołectwo Szemrowice zostało wyróżnione w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najlepszy projekt” w 2006 oraz 2004, a także zdobyło III miejsce w 2003 roku.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Remont pomieszczenia kuchennego w sali OSP Szemrowice o wartości  5 000 zł.
  • https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/
  • „XV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku – Szemrowice 2018” jest zadaniem w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi w 2018 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice otrzymało dotację w wysokości 11 967,50 zł.
  • Zakładanie modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych (2018) to kontynuacja zainicjowanego w 2016 roku działania związanego z tworzeniem na udostępnionych przez gminy działkach użyteczności publicznej nasadzeń drzew w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Projekt obejmuje nasadzenia sadzonek drzew do zakładania modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych i pojedynczych nasadzeń drzew. Sołectwa otrzymały drzewka do założenia modelowych sadów starych odmian drzew owocowych (każdy po 20 sztuk drzew tj. jabłonie: Landsberska, Malinowa Oberlandzka, Kosztela, James Grive; czereśnie: Bϋttnera czerwona, Hedelfińska, Vega, Lotka Trzebnicka, Gubińska, Wolska; grusze: Konferencyjna, Faworytka; śliwy: Węgierka wczesna, Opal, Królowa Wiktoria; wiśnie: Keleris, Książęca, Wróble; brzoskwinie: Redhaven, i Inka), przydrożnych alei czereśniowych (łącznej długości blisko 5, 5 km z gat. Bϋttnera czerwona oraz Hedelfińska) oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych z gat. lipa drobnolistna i dąb szypułkowy. Sołectwo Szemrowice założyło sad.

Źródło: