Szklary

Szklary

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 520

 

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– wykonanie ogrodzenia Placu Spotkań przy remizie OSP w Szklarach –
etap I  o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/