Szonów, gm. Głogówek

Szonów

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2001

 

Liczba mieszkańców: 484

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Szonowie 

 

                   

Prócz kościoła do zabytków Szonowa zaliczyć można kapliczki.

W Szonowie zagospodarowane jest centrum wsi – znajdują się tam między innymi remiza Ochotniczej Straży Pożarnej,
w której znajduje się  świetlica wiejska, plac z fontanną, szkoła podstawowa
z placem zabaw i siłownią zewnętrzną, boiska z szatnią sportową LKS, a także ośrodek zdrowia i przedszkole z placem zabaw.

W Szonowie wybudowano ścieżkę rowerową, która łączy go z sąsiednim sołectwem Tomice.

Program Odnowy Wsi:

Projekty odnowy wsi pozwoliły sołectwu na: zakup strojów ludowych, siłowni zewnętrznej, kosiarki traktorowej
oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i OSP Szonów.

 

Rys historyczny: 

Prace archeologiczne datują osadę już na VI-X wiek.

Pierwsze pisane informacje o wsi Szonovo, pochodzą z XII w. i mówią o ufundowanym przez Piotra Własta kościele. Obecny kościół parafialny pw. św. Jadwigi  wybudowano w 1580 r. Był on wielokrotnie palony i odbudowywany.

Najtragiczniejszym okresem dla Szonowa był wiek XVII, kiedy to przemarsze wojsk w czasie wojny zubożały ludność,
a pomór w 1645 roku prawie całkowicie wyniszczył ludność słowiańską. Wówczas to Hrabia Oppersdorff, po wojnie trzydziestoletniej, przesiedlił na te urodzajne tereny osadników niemieckich z Westfalii.

 

Źródło: