Szydłowice

Szydłowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2008

Miejscowość Szydłowice położona jest kierując się z Brzegu tuż za „myśliborzyckim wzgórzem”.

Zabudowa wsi jest szczytowa z XIX w., typowa dla gospodarstw rolnych pochodzących z okresu przedwojennego. W lipcu 2007r. Szydłowice zostały dotknięte wielką powodzią.

Znajdujący się we wsi neogotycki kościół poewangelicki, obecnie katolicki pw. św. Bartłomieja, wpisany jest do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. W jego wnętrzu mieści się cenna pamiątka pochodząca z kościoła w Prusach – obraz Madonny, który wśród parafian cieszy się szczególną adoracją.

We wsi znajdują się również obiekty: świetlica wiejska, boiska sportowe, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, plac zabaw i siłownia plenerowa.

Rys historyczny: 

Szydłowice to typowa wieś śląska o starym rodowodzie, zamieszkuje ją ludność pochodząca z Prus w okolicy Lwowa. Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od przezwiska lub nazwiska Szydło, w dokumencie z 1288r. figuruje jako Sidlowitz.

liczba mieszkańców: 450

Stowarzyszenie Odnowa Wsi Szydłowice

Ochotnicza Straż Pożarna Szydłowice

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszymi przedsięwzięciami i projektami realizowanymi w sołectwie są:

 • festyn z okazji Dnia Dziecka (czerwiec),
 • wykonanie korony żniwnej i udział w dożynkach (sierpień-wrzesień),
 • Dzień Seniora (październik),
 • organizacja zabawy Mikołajkowej (grudzień),
 • realizacja projektu „Tęczowa świetlica”,
 • spotkanie Kresowiaków.

Projekty infrastrukturalne zrealizowane w sołectwie:

 • budowa i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej,
 • budowa i ogrodzenie placu zabaw,
 • budowa siłowni plenerowej,
 • prace budowlano-remontowe przy szatni LZS,
 • wykonanie piłkochwytów na boisku LZS,
 • budowa i montaż krzyża we wsi,
 • wykonanie studni w celu nawadniania gminnych terenów zielonych,
 • sadzenie drzewek ozdobnych na cmentarzu.

 

Najciekawsze projekty:

 • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Zakup pawilonów rozkładanych do organizacji lokalnych imprez plenerowych o wartości  5 000 zł.

Źródło: