Tarnowiec

Tarnowiec

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2001

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 364

 

Najciekawsze projekty: