Tłustomłoty

 

                  Tłustomosty

      rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2010

Nazwa miejscowości składa się z dwóch członów tłusty oraz most i oznacza dosłownie „tłuste, śliskie mosty”. Częściami wsi są kolonia Langowo i przysiółek Rogów. We wsi znajduje się m.in. remiza OSP, świetlica wiejska, zagospodarowane centrum wsi, altana i plac zabaw dla dzieci.

Dawny pałac najprawdopodobniej pochodzi z XIX w., z czasów kiedy wioska należała do Donnersmarcków i nie był siedzibą przedstawicieli rodu, lecz miejscem zamieszkania zarządcy tutejszego folwarku. Do zabytków należy kamienna figura polichromowana z 1877 r. w centrum wsi. Wieś od XIII wieku stanowiła własność biskupa ołomunieckiego Brunona, który osadził tu swoich lenników. W roku 1390 wieś została podzielona na dwie części, które otrzymali Lantherowie i bracia Pescho z Tłusto-mostów. W 1865 roku Tłustomosty wydzierżawiono hrabiemu Amandowi von Gaschin. Po śmierci hrabiego majątek przejęła córka hrabina Wanda Henckel von Donnersmarck z domu von Gaschin.

W 1908 roku dzierżawcą wsi został hrabia Edgar Henckelvon Donnersmarck. We wsi działał browar będący własnością dworu – produkcja złocistego trunku zakończyła się bankructwem w 1845 r. Po I wojnie światowej w Tłustomostach dzięki staraniom biskupa Józefa Marcina Nathana zbudowano kościół pod wezwaniem Serca Jezusowego, który uroczyście konsekrowano w 1925 r.

W/w informacje pozyskane ze strony internetowej Gminy Baborów: www.baborow.pl

 

liczba mieszkańców: 471

Stowarzyszenie „Mostowiacy”

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach odnowy wsi w przeciągu ostatnich lat:

  • realizacja festynów, wycieczek i imprez okolicznościowych,
  • doposażenie placu zabaw w Tłustomostach i Langowie,
  • zakup samochodu strażackiego oraz sprzętu strażackiego,
  • modernizacja dróg transportu rolnego.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Wykonanie przepustu drogowego w drodze gminnej (działka nr 531/2) wraz z oczyszczeniem przyległego rowu o wartości  5 000 zł.
  • upamiętnienie obchodów 750-lecia Tłustomostów o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/