Tłustomłoty

 

                     Tłustomłoty

      rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2010

 

Nazwa miejscowości składa się z dwóch członów tłusty oraz most i oznacza dosłownie”tłuste, śliskie mosty”. Częściami wsi są kolonia Langowo i przysiółek Rogów.

Dawny pałac najprawdopodobniej pochodzi z XIX w., z czasówkiedy wioska należała do Donnersmarcków i nie był siedzibą przedstawicieli rodu, lecz miejscem zamieszkania zarządcy tutejszego folwarku. Do zabytków należy kamienna figura polichromowana z 1877 r. w centrum wsi.Wieś od XIII wieku stanowiła własność biskupa ołomunieckiego Brunona,który osadził tu swoich lenników. W roku 1390 wieś została podzielona na dwie części, które otrzymali Lantherowie i bracia Pescho z Tłusto-mostów. W 1865 roku Tłustomosty wydzierżawiono hrabiemu Amandowi von Gaschin. Po śmierci hrabiego majątek przejęła córka hrabina Wanda Henckel vonDonnersmarck z domu von Gaschin.

W 1908 roku dzierżawcą wsi został hrabia Edgar Henckelvon Donnersmarck. We wsi działał browar będący własnością dworu – produkcja złocistego trunku zakończyła się bankructwem w 1845 r.

 

Po I wojnie światowej w Tłustomostach dzięki staraniom biskupa Józefa Marcina Nathana zbudowano kościół pod wezwaniem Serca Jezusowego, który uroczyście konsekrowano w 1925 r.

 

W/w informacje pozyskane ze strony internetowej Gminy Baborów: www.baborow.pl

We wsi znajduje się m.in. remiza OSP, świetlica wiejska, zagospodarowane centrum wsi, altana i plac zabaw dla dzieci.

liczba mieszkańców: 623

Stowarzyszenie “Mostowiacy”

Najciekawsze projekty:

– brak sprawozdania sołeckiego za rok 2019

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– upamiętnienie obchodów 750-lecia Tłustomostów o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/