Tomice, gm. Głogówek

Tomice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa miejscowości pochodzi od imienia Toma – Tomasz.

W centrum wsi znajduje się zabytkowa kapliczka pw. św. Jana, patrona Tomic.

Sołectwo Tomice charakteryzuje się niżej wymienionymi obiektami:

  • świetlica wiejska,
  • plac zabaw,
  • siłownia na świeżym powietrzu,
  • zabytkowa kapliczka ,
  • altana do pikników oraz spotkań dla mieszkańców.

 

Rys historyczny: 

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z XIII wieku o nazwie Thomicz. Tomice (wówczas Thomnitz) do 1810 r. było ;br:w posiadaniu cystersów. W 1813 r. właścicielem Tomic została rodzina von Prittwitz, która w 1842 r. sprzedała wieś głównemu sędziemu dóbr świeckich o nazwisku Reller.

            

Źródło:

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Tomicach

Liczba mieszkańców: 70

Program Odnowy Wsi:

Zrealizowane projekty w ramach odnowy wsi:

  • modernizacja świetlicy,
  • budowa placu zabaw,
  • remont zabytkowej Kapliczki,
  • przebudowa drogi oraz chodników.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Wyposażenie świetlicy o wartości 5 000 zł.