Tomice, gm. Głogówek

Tomice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2011

 

Liczba mieszkańców: 70

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Tomicach

 

 

Nazwa miejscowości pochodzi od imienia Toma – Tomasz.

W centrum wsi znajduje się zabytkowa kapliczka pw. św. Jana, patrona Tomic.

Sołectwo Tomice charakteryzuje się niżej wymienionymi obiektami:

 • świetlica wiejska,
 • plac zabaw,
 • siłownia na świeżym powietrzu,
 • zabytkowa kapliczka ,
 • altana do pikników oraz spotkań dla mieszkańców.

 

Program Odnowy Wsi:

Zrealizowane projekty w ramach odnowy wsi:

 • modernizacja świetlicy,
 • budowa placu zabaw,
 • remont zabytkowej Kapliczki,
 • przebudowa drogi oraz chodników.

       

Najciekawsze projekty:

 • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Wyposażenie świetlicy o wartości 5 000 zł.
 • brak sprawozdania sołeckiego za rok 2019


Rys historyczny: 

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z XIII wieku o nazwie Thomicz. Tomice (wówczas Thomnitz) do 1810 r. było ;br:w posiadaniu cystersów. W 1813 r. właścicielem Tomic została rodzina von Prittwitz, która w 1842 r. sprzedała wieś głównemu sędziemu dóbr świeckich o nazwisku Reller.

       

Źródło: