Trawniki

Trawniki

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2005

Trawniki to sołectwo, w którym zachowały się zabudowa dawnej wsi opolskiej oraz ruiny zespołu pałacowego z parkiem z XVI w.

Wśród zabytków znajduje się również kościół filialny pw. Matki Bożej Dobrej Rady w stylu romańskim z 1897 r. Na terenie sołectwa mieści się Dom Kultury, boisko sportowe, plac zabaw oraz zielony skwer.

Ochotnicza Straż Pożarna w Trawnikach

Koło Gospodyń Wiejskich Trawniki „Trawniczanki” – zarejestrowane w Biurze Powiatowym ARiMR Oddział w Polskiej Cerekwi

liczba mieszkańców: 332

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszą inwestycją w sołectwie w ostatnich latach było odtworzenie zabudowy dawnej opolskiej wsi, remont budynku gospodarczego, a także wykonanie altany na boisku.

Skwer i plac zabaw, które znajdują się na terenie sołectwa, są regularnie modernizowane i pielęgnowane poprzez dosadzanie roślin.

Sołectwo Trawniki zdobyło I miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza zagroda” w 2004 roku.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Remont pokrycia dachowego na budynku gminnym w Trawnikach o wartości  5 000 zł.

 

Źródło: