Trzebina

Trzebina

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

Trzebina leży u podnóża Gór Opawskich, w otulinie Parku Krajobrazowego Sudetów Południowo- Wschodnich w dolinie Potoku Trzebinieckiego.

W Trzebinie warto zobaczyć:

  • kościół parafialny p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwsza wzmianka o trzebińskiej świątyni pochodzi z 1358 roku. Zachowana do dziś murowana budowla, utrzymana w stylu barokowym, wzniesiona została w 1726 roku,
  • zespół pałacowo–parkowy – do czasów współczesnych zachowały się jedynie ruiny późnorenesansowego pałacu zbudowanego przez rodzinę Wachtelów około 1600 roku. W parku tym kiedyś znajdowało się źródło wód mineralnych o cechach leczniczych odkryte w 1811 roku,
  • budynek bramy, w którym aktualnie znajduje się Wielokulturowa Izba Regionalna,
  • murowaną kaplicę przy kościele parafialnym, pochodzącą z XVII wieku,
  • pozostałości ogrodzenia kościoła, murowane pochodzące z XV-XVI wieku,
  • figurę św. Nepomucena przy zespole pałacowym z 1758 roku,
  • przydrożne kapliczki.

W centrum wsi znajduje się Wiejski Dom Kultury, w którym organizowane są spotkania mieszkańców oraz różnego rodzaju uroczystości i imprezy okolicznościowe.

Przez wieś przebiega ścieżka rowerowa biegnąca od Prudnika w stronę przejścia granicznego Trzebina – Bartultowice. W sołectwie kończy się żółty szlak z Prudnika wiodący przez Las Prudnicki.

liczba mieszkańców: 794

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebinie

Koło Kobiet „Odnowa Wsi”

Program Odnowy Wsi:

W ramach działań związanych z odnową wsi: pomalowano wnętrze kościoła, wyłożono kostkę brukową wokół kościoła, zbudowano chodnik, zakupiono drzwi na salę do Wiejskiego Domu Kultury, a także zakupiono donice betonowe ozdabiające wejście do niego.

Najciekawsze projekty:

 

Źródło: