Trzeboszowice

Trzeboszowice

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1999

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 624

 

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Zakup sprzętu potrzebnego do działań w zakresie poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców oraz dbania i ochrona dóbr kultury o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/