Twardawa, gm. Głogówek

Twardawa

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2010

 

Obiektem stanowiącym dziedzictwo kulturowe oraz miejsce spotkań i integracji mieszkańców w sołectwie jest z ok. XVII w. (była siedziba RSP), który obecnie jest na sprzedaż.

W pobliżu wsi płynie rzeka Stradunia oraz znajduje się las.

W miejscowości jest Ochotnicza Straż Pożarna i boisko sportowe (działa Ludowy Klub Sportowy). Przy jednostce
OSP znajduje się również plac zabaw i siłownia, które w ramach odnowy wsi zostały doposażone.

Rys historyczny: 

Założona najprawdopodobniej przez szlachcica Jerzego Twardawę, od nazwiska którego miejscowość wzięła swoją nazwę. Pierwsze wzmianki w kronice parafialnej pochodzą z 1629 r.

Szkoła w Twardawie powstała w XVIII w. Wtedy to powstał stary budynek szkoły, w którym do 1850 r. uczyły się dzieci
z Twardawy i okolicznych wiosek.

Najstarszym obiektem jest kościół parafialny pw. św. Małgorzaty. Pierwsza historyczna wzmianka o kościele pochodzi
z 13.07.1305 r. Obecny zbudowany lub odbudowany, po pożarze w 1603 r.

Źródło:

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Twardawie

Liczba mieszkańców: 778

Program Odnowy Wsi:

W ramach działalności grupy odnowy wsi zagospodarowano tereny zielone – utworzono kilka skwerków oraz zakupiono i zamontowano na budynku OSP tablicę informacyjną.