Uciechowice

              Uciechowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

 

 

 

 

Uciechowice w roku 1285 nazywano Uchechowitz, a w r. 1377 Uczichowicz. Najprawdopodobniej były dobrem kameralnym księcia opawskiego, a w roku 1365 księcia krnowskiego. Lichtensteinowie rozpoczęli tam panowanie w 1622 roku. Grunty sprzedane zostały w roku 1640 przez księcia Karola Euzebiusza Lichtenstein tamtejszym mieszkańcom. Pańszczyzna na rzecz księcia jednak pozostała. W ręce barona de Brix Uciechowice przeszły w roku w 1770 r., dwadzieścia lat później (1790 r.) wdowa po baronie sprzedała je hrabiemu Siedlnickiemu. Następnym właścicielem (w roku 1839) był hrabia Oppersdorf, którego żoną została córka hrabiego Siedlnickiego i w wianie wniosła majątek. Grunty gminy obejmowały 265 ha. W 1783 r. było tam 9 chłopów, 6 małorolnych i 27 chałupnych, a ogólna liczba mieszkańców wynosiła 122 osoby. W roku 1855 było ich już 313, a po włączeniu do Uciechowic “Dworu Stosz” z Gródczan (1865 r.) znowu ich przybyło i dodatkowo powstało 8 gospodarstw małorolnych.

Wieś należała do parafii Pilszcz. Nie było w niej kościoła, a jedynie od 1777 r., usytuowana w środku, kaplica z dzwonnicą, w której nabożeństwa księża odprawiali tylko kilka razy w roku.

W Uciechowicach początkowo także nie było szkoły. Dzieci uczyły się w Turkowie. Wybudowano ją dopiero w roku 1860, a w następnych latach rozbudowywano i wydzierżawiono 0,25 ha gruntu na boisko szkolne oraz 1,23 ha “do dyspozycji nauczyciela”. Wspomagano też ubogie dzieci, środki na ten cel pochodziły z oprocentowanej fundacji 150 marek proboszcza i radcy Ullricha z Pilszcza.

W/w informacje pochodzą ze strony internetowej Gminy Branice: http://branice.pl/704/solectwo-uciechowice.html

liczba mieszkańców: 111

 

Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Uciechowice

Najciekawsze projekty:

„Zielone serce Uciechowic – zagospodarowanie terenów gminnych na Parkowe Miejsce Spotkań”, to projekt, który polegał na zagospodarowaniu terenów gminnych, poprzez stworzenie trzech miejsc rekreacyjno-sportowych. Projekt zakładał zagospodarowanie placu pod lipą, wykonanie altany, budowę boiska do siatkówki plażowej oraz stworzenie alei klonowej. Na placu pod lipą w otoczeniu rosnących drzew wkomponowano urządzenia rekreacyjno-sportowe oraz nowe nasadzenia. W drugiej części placu stworzono ścieżkę spacerową. Zamontowany został również domek dla owadów. Stworzono także aleję klonową, jako miejsce odpoczynku dla mieszkańców wsi oraz turystów rowerowych. Ważnym pokreślenia jest, iż zrealizowany projekt został w dużej mierze wykonany pracą własną mieszkańców, którzy zachowali obecnie istniejącą roślinność i zadrzewienia, tworząc jednocześnie ciekawe pod względem przyrodniczym, parkowe miejsce rekreacyjno-sportowe.