Uciechowice

             Uciechowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

Uciechowice są jedną z najmniejszych wiosek położonych na terenie Gminy Branice. Sołectwie przeważa typowa zabudowa wiejska złożona z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Do miejsc ciekawych architektonicznie można zaliczyć kapliczkę pw. św. Jana i Pawła, która wybudowana została w  1777 roku.

W wiosce znajduje się dobrze wyposażona i wyremontowana świetlica wiejska, plac zabaw wraz z altanką i ścieżką spacerową, na którym odbywają się imprezy i spotkania plenerowe, boisko do siatkówki plażowej oraz aleja klonowa z ławeczkami.

Miejscowość Uciechowice to region z typową wiejską strukturą, charakteryzujący się urodzajnymi glebami oraz korzystnym klimatem. W miejscowości w ostatnich latach zagospodarowane zostały wszystkie działki gminne, na których powstały min. aleja klonowa oraz ścieżka spacerowa, która obsadzona została krzewami ozdobnymi oraz roślinami miododajnymi. Przez miejscowość przebiega szlak Św. Jakuba.

liczba mieszkańców: 105

Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Uciechowice

 

Projekty zrealizowane w ostatnich latach to:

  •  „Zielone serce Uciechowic – zagospodarowanie terenów gminnych na Parkowe Miejsce Spotkań”. Projekt polegał na uporządkowaniu zarośniętych i przepełnionych gruzem działek gminnych i stworzeniu na nich miejsc rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Uciechowice. Projekt zakładał zagospodarowanie placu pod lipą, wykonanie altany, budowę boiska do siatkówki plażowej oraz stworzenie alei klonowej. Na placu pod lipą w otoczeniu rosnących drzew wkomponowano urządzenia rekreacyjno-sportowe oraz nowe nasadzenia. W drugiej części placu stworzono ścieżkę spacerową. Zamontowany został również domek dla owadów. Stworzono także aleję klonową, jako miejsce odpoczynku dla mieszkańców wsi oraz turystów rowerowych. Ważnym pokreślenia jest, iż zrealizowany projekt został w dużej mierze wykonany pracą własną mieszkańców, którzy zachowali obecnie istniejącą roślinność i zadrzewienia, tworząc jednocześnie ciekawe pod względem przyrodniczym, parkowe miejsce rekreacyjno-sportowe,
  • remont wnętrza świetlicy wiejskiej, w ramach którego wykonano nowy sufit powieszany, obito stare tynki i wykonano nową instalacje elektryczną. Zakupiono również nowe oświetlenie,
  • remont kapliczki wioskowej.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Doposażenie świetlicy wiejskiej w Uciechowicach o wartości  5 000 zł.