Ucieszków

Ucieszków

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

Wieś typowo rolnicza.

Wśród zabytków znajduje się kościół pw. Opatrzności Boskiej wybudowany w 1805r.

Na terenie sołectwa mieści się boisko sportowe, plac zabaw, skwer i świetlica.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ucieszkowie

Związek Kobiet Śląskich Ucieszków

liczba mieszkańców: 405

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszą inwestycją w sołectwie w ostatnich latach było zagospodarowanie terenu pod plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną.

Cyklicznie pielęgnowany jest skwer zieleni poprzez dosadzanie roślin.

Źródło: