Ujeździec

Ujeździec

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2005

Wieś położona na przedgórzu sudeckim.

W Ujeźdźcu znajduje się neoklasycystyczny kościół pw. św. Katarzyny, wybudowany w latach 1834-1836.

W parku stoi późnorenesansowy dwór z 1595 roku, gruntownie przebudowany w I połowie XIX wieku, a następnie w 1877 roku, w stylu neoklasycystycznym, będący nadal ważnym miejscem dla Biskupstwa Wrocławskiego.

W miejscowości Ujeździec znajduje się świetlica wiejska, park oraz boisko sportowe LZS.

Rys historyczny: 

Pierwsze wzmianki historyczne o sołectwie pochodzą z roku 1291.

Ochotnicza Straż  Pożarna współpracująca z jednostką Straży Pożarnej z Republiki czeskiej w Kobyli

Dziewczęca młodzieżowa sekcja Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeźdźcu

LZS Ujeździec

liczba mieszkańców: 404

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze projekty zrealizowane w ramach odnowy wsi w przeciągu ostatnich 5 lat:

  • ukończenie remontu budynku – szatni LZS,
  • zagospodarowanie parku na potrzeby mieszkańców,
  • ukończenie modernizacji i wyposażenia świetlicy wiejskiej,
  • budowa wiaty rekreacyjnej z piecem chlebowym.

 

Najciekawsze projekty:

 

Źródło: