Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi pn. Opolska wieś przyszłości

 

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą 4855/2021 z 31 maja 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na działania
w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi  pn. Opolska wieś przyszłości.
19 podmiotów otrzymało blisko 184 tys zł dotacji.

Więcej informacji znajduje się w zakładce OTWARTY KONKURS OFERT oraz na BIP