Warmątowice

Warmątowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2011

 

 

 

 

 

 

 

Do dnia dzisiejszego we wsi zachował się przestrzenny układ owalnicy.

W sołectwie mieści się świetlica, OSP, plac zabaw, boisko orz plac rekreacyjny, na którym odbywają się imprezy wiejskie.

W centrum wsi znajduje się zabytkowa kapliczka, która została wybudowana w 1834 roku przez ówczesnego sołtysa Michaela Gowina.

Ochotnicza Straż Pożarna w Warmątowicach

Liczba mieszkańców: 505

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi zrealizowano poniższe działania:

  • remont i doposażenie świetlicy wiejskiej,
  • adaptacja pomieszczeń na potrzeby sołectwa,
  • budowa i doposażenie wiaty,
  • utworzenie siłowni zewnętrznej,
  • ogrodzenie boiska.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Doposażenie sali spotkań w sołectwie Warmątowice o wartości  5 000 zł.
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono lipę z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.