Warmątowice

Warmątowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2011

 

Warmątowice leżą przy drodze krajowej na wschód od Strzelec Opolskich. Do dnia dzisiejszego zachował się przestrzenny układ owalnicy. Mieści się tam przedszkole, świetlica, OSP, plac rekreacyjny na którym odbywają się imprezy, plac zabaw, boisko. W centrum wsi znajduje się zabytkowa kapliczka, która została wybudowana w 1834 r. przez ówczesnego sołtysa Michaela Gowina.

 

Organizacje pozarządowe działające na terenie sołectwa : Ochotnicza Straż Pożarna.

Najważniejsze przedsięwzięcia, projekty zrealizowane w ramach odnowy wsi:

  • remont i doposażenie świetlicy wiejskiej,
  • adaptacja pomieszczeń na potrzeby sołectwa,
  • budowa i doposażenie wiaty,
  • utworzenie siłowni zewnętrznej,
  • ogrodzenie boiska.

Liczba mieszkańców: 522