Warsztaty ekologiczne w Nowych Siołkowicach gm. Popielów

„W cieniu drzew-ochrona bioróżnorodności otuliny Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” ? to cykl warsztatów odbywających się dziś na placu rekreacyjno-sportowym w Nowych Siołkowicach?

Przedsięwzięcie realizowane przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Nowe Siołkowice” ma na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu opolskiej bioróżnorodności.

To bardzo pouczające warsztaty m.in. z zakresu roli i znaczenia drzew w życiu codziennym mieszkańców terenów wiejskich, w obliczu zmieniającego się klimatu oraz korzyści posiadania własnych przydomowych ogródków warzywnych i owocowych. Warsztaty poprowadzili eksperci z zakresu ekologii, architektury krajobrazu, ogrodnictwa i dietetyki.

Tematy warsztatów: Drzewa – zielona infrastruktura naszych miejscowości, Drzewa- element mojego ogrodu, Bioróżnorodność na talerzu, Bioróżnorodność oczami dziecka. W ramach projektu dzieci przy pomocy ekspertów nasadziły na placu 20 szt. rodzimych gatunków drzew??????

W spotkaniu biorą udział mieszkańcy gminy Popielów, Murów, Łubniany, Dobrzenia Wielkiego, Lubszy, Pokoju i gminy Świerczów ?

W ramach zadania została również doposażona w stoły i ławy altana znajdująca się na placu rekreacyjno-sportowym w Nowych Siołkowicach

Zadanie dofinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Opolskiego?W przedsięwzięciu wziął udział Członek Zarządu Województwa Opolskiego Pan Szymon Ogłaza