Warsztaty w Gminie Łubniany z okazji 30 lecia samorządności

W dniach 28-30 sierpnia br. na terenie 3 sołectw Gminy Łubniany odbyły się warsztaty aktywizujące mieszkańców w/w gminy podczas obchodów 30 lecia samorządności.
Warsztaty zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich “Dziouchy z klasą” z Masowa.
W ramach warsztatów w dniu 28 sierpnia na boisku szkolnym w Luboszycach ich uczestnicy (zarówno dzieci jak i dorośli) przy pomocy ekspertów i leśników tworzyli domki dla ptaków i owadów (warsztaty ekologiczne), natomiast w dniu 29 sierpnia przy świetlicy wiejskiej w Masowie i 30 sierpnia na boisku sportowym w Dąbrówce Łubniańskiej odbyły się warsztaty z malowania wzoru opolskiego (warsztaty ludowego wzoru opolskiego) i warsztaty z gotowania potraw kuchni śląskiej (warsztaty kulinarne).

W warsztatach uczestniczyli mieszkańcy wszystkich sołectw Gminy Łubniany i przyjezdni z terenu województwa opolskiego.

Realizacja zadania przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb społeczności loklanej w zakresie edukacji ekologicznej kultury i tradycji naszego regionu oraz z całą pewnością pozwoliła na integrscję społeczności lokalnej.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego