Węgry, gm. Turawa

Węgry

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

 

Liczba mieszkańców: 1011

 

Stowarzyszenie OSP Węgry

 

Piękna wieś o walorach rolniczych, położona w odległości 5 km od Jezior Turawskich oraz mniejszego Jeziora Srebrnego.

W Węgrach można zobaczyć:

  • most na rzece Mała Panew zbudowany w 1903 roku, zaprojektowany przez włoskich architektów,
  • pomnik ku czci poległych w czasie I i II wojny światowej z dwoma kapliczkami (dzwonnicami) zbudowanymi
    w 1836 roku,
  • kapliczkę ku czci Św. Józefa zbudowaną przez mieszkańców (tradycyjnie 1-go Maja odbywa się majówka),
  • wielofunkcyjny budynek gminny, w którym mieści się „Izba tradycji kulinarnej”.

Ponadto w sołectwie jest wiejski plac zabaw, siłownia zewnętrzna, przyszkolne boisko z placem zabaw i siłownią zewnętrzną. A w gmachu OSP znajdują się dwie sale spotkań.

Sołectwo może pochwalić się 40-to osobową  orkiestrą dętą.

 

W centrum wsi zagospodarowano plac na „Zielony Skwer”, gdzie posadzono drzewa, ustawiono gazony i kwietniki, posadzono byliny i kwiaty. Drugi skwer zagospodarowano przy wiejskim placu zabaw, gdzie również postawiono kwietniki, posadzono drzewa, krzewy i kwiaty (kwiaty zmienia się sezonowo). W 1995 roku Węgry obchodziły 700-lecie swego istnienia, pamiątką jest kamienny pomnik przed remizą strażacką.

Program Odnowy Wsi:

W 2006 roku sołectwo zdobyło III miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza zagroda”.

 Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Zakup ekspresowego namiotu biesiadnego ALULine PROFESSIONAL o wartości 5 000 zł.
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono lipę z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.
  • Projekt „Zakładanie sadów drzew owocowych” (2016 rok) w ramach projektu pn.“Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” polega na założeniu na terenie województwa opolskiego modelowych sadów składających się z rodzimych odmian drzew owocowych charakterystycznych dla regionu. Do tradycyjnych odmian drzew owocowych można zaliczyć blisko 20 szt. starych odmian w tym m.in.: jabłoni: Grafsztynek Prawdziwy, Książe Albert Pruski, Oliwka Żółta; czereśni: Bϋttnera czerwona, Schneidera późna, Kordia;  grusz: Konferencja, Faworytka Bonkreta Williamsa; śliw: Węgierka Zwykła, Renkloda Ulena, Herman; wiśni: Książęca, Łutówka oraz Pigwy pospolitej. Przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego drzewka nasadzone zostały na działkach użyteczności publicznej znajdujących się głównie przy szkołach, przedszkolach, boiskach, obiektach sportowych, ośrodkach zdrowia, kościołach, w centrum wsi lub na terenie istniejących w przeszłości sadów.

                                               

Rys historyczny:

Pierwsza wzmianka o wsi Wangri pochodzi z 17.11.1295 r. Przez wiele stuleci Węgry były w posiadaniu książęcym.

Do budowy kościoła przystąpiono w roku 1935. W październiku 1939 r. obiekt został oddany i poświęcony przez arcybiskupa Adolfa Karola Bertrama z Wrocławia.

Należy wspomnieć również o moście na rzece Mała Panew, który należy do najpiękniejszych obiektów architektonicznych
na terenie gminy. Został zbudowany w 1903 roku w oparciu o dokumentację i koncepcję włoską. Przetrwał okres dwóch wojen światowych i do dziś spełnia swoją funkcję.

 

Źródło: