Wiechowice

            Wiechowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2000

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 174

 

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– poprawa infrastruktury wiejskiego centrum spotkań w miejscowości
Wiechowice o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/