Wiechowice

            Wiechowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2000

Miejscowość położona jest na granicy z Czechami. Dominuje zabudowa przedwojenna, w ostatnich latach powstało kilka nowych domów. W Wiechowicach znajduje się zabytkowy kościół pw. Św. Anny wzniesiony w stylu barokowym w roku 1793.

Ważnym punktem jest Wiejskie Centrum Spotkań składające się z placu zabaw otoczonego drzewami, przy którym znajduje się także zrekultywowane boisko oraz nowa altana wiejska. Obok stoi piętrowy budynek świetlicy wiejskiej oraz remiza.

Na początku wsi, na skrzyżowaniu z drogą prowadząca do Dzierzkowic znajduje się kamień z tablicą na pamiątkę peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Przez Wiechowice biegnie szlak św. Jakuba, rozpoczynający się w Opavie. Granicę z Czechami wytycza rzeka Opawa. Miejscowość otoczona jest polami uprawnymi, miedzy którymi biegną liczne drogi polne stanowiące jednocześnie trasy rowerowe i spacerowe.

Siedliskiem wielu gatunków zwierząt i ptaków jest rzeka Młynówka. Jej źródła stanowią 3 źródełka znajdujące się w różnych miejscach wsi.

liczba mieszkańców: 168

Program Odnowy Wsi:

Do najważniejszych działań w ostatnich latach należy zaliczyć rekultywacje boiska oraz placu zabaw, polegającą na wyrównaniu terenu i całkowitym odtworzeniu darni. Zostało wycięte drzewo zagrażające bezpieczeństwu, w jego miejscu wybudowano altanę wiejską. Zakupiono również nowe urządzenia zabawowe oraz siłownię zewnętrzną. Powstała infrastruktura umożliwiła organizację wielu imprez w tym corocznie Dnia Dziecka i Dożynek oraz Dnia Kobiet.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Poprawa infrastruktury Wiejskiego Centrum Spotkań w miejscowości Wiechowice o wartości  5 000 zł.

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/