Więcmierzyce

Więcmierzyce

ok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Miejscem spotkań mieszkańców jest plac zabaw i boisko.

W sołectwie znajduje się:

  • kościół św. Bartłomieja z 1621 roku,
  • spichlerz dworski z 1820roku,
  • leśniczówka z 1830 roku.

Na uwagę zasługuje również barokowa figura św. Jana Nepomucena datowana na 1739 rok.

Od wschodniej strony sołectwa widoczne zalesione pagórki Borów Niemodlińskich, natomiast od północnej części wieś osłonięta jest lasami mieszanymi i liściastymi, pozostałe strony otaczają pola uprawne.

Rys historyczny: 

Wieś w dokumentach została wymieniona w XIII wieku i wówczas była własnością wrocławskich biskupów. W tym okresie w Więcmierzycach znajdował się zamek, o którym mowa także w dokumentach w XIV stuleciu (1372 rok), kiedy został sprzedany Johanowi z Pogorzelów przez Heinricha Stoscha. Od XVI do połowy XVIII wieku wsią zarządzała rodzina von Rohkirch (w XVII stuleciu przekształcili miejscowy zamek), a potem właścicielami byli przedstawiciele rodzin von Vogten, von Francken-Sierstorpff oraz Schaffgotschowie z Kopic. Zamek został zburzony w 1778 roku, po tym, jak padł ofiarą walk pomiędzy Prusami a Austrią.

Historia pierwszego kościoła we wsi sięga średniowiecza, a obecna świątynia pod wezwaniem św. Bartłomieja została zbudowana w 1621 roku w stylu renesansowym z inicjatywy biskupa Wacława von Rothkircha, którego kartusz herbowy znajduje się obecnie nad wejściem do kruchty. W 1910 roku kościół został powiększony o prezbiterium i zakrystię. Wewnątrz znajduje się XVIII-wieczny neobarokowy ołtarz oraz rokokowo-klasycystyczna ambona w XVIII stulecia z herbem Seydlitzów.

We wsi na uwagę zasługuje również barokowa figura św. Jana Nepomucena z 1739 roku ufundowana przez Siegmunda Ferdynanda von Seydlitza oraz okazały spichlerz dworski wzniesiony około 1820 roku.

Źródło:

liczba mieszkańców: 430

Program Odnowy Wsi:

W ramach zadań odnowy wsi organizowane są liczne imprezy: odpust Świętego Bartłomieja w drugiej połowie sierpnia, jak również dożynki parafialne w pierwszej połowie września.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Doposażenie świetlicy wiejskiej o wartości 5 000 zł.