Wierchlesie

Wierchlesie

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

Nazwę Wierchlesie tłumaczy się jako „wysoki las”, zatem oczywistym jest iż wieś otaczają lasy bogate w grzyby, dobrze znane okolicznym grzybiarzom.

W centrum wsi znajduje się świetlica wiejska oraz kapliczka. Otoczenie świetlicy sprzyja integracji mieszkańców, zarówno tym starszym jak i młodszym. Przy świetlicy znajduje się wiata turystyczna, stanowiąca miejsce wypoczynku dla spacerujących i rowerzystów.

Wierchlesie na Facebooku https://www.facebook.com/Wierchlesie/

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Wierchlesie

liczba mieszkańców: 309

Program Odnowy Wsi:

W Wierchlesiu, co roku, w ramach Funduszu Sołeckiego realizowane są różne inwestycje np. budowa odwodnienia czy podziały granic.

Najciekawsze projekty:

Sołectwo Wierchlesie zrealizowało projekt w ramach programu Działaj Lokalnie pt. „Fabryka siły i witalności”, w ramach którego mieszkańcy w sposób aktywny i ciekawy spędzali czas. Mieszkańcy między innymi ćwiczyli z trenerem osobistym. W 2020 roku był realizowany kolejny projekt tegoż Programu pt. „Wierchlesie – Nasze miejsce na ziemi”, czego efektem była ściana pamięci ze zdjęciami z dawnych lat. Ponadto w Wierchlesiu co roku część środków przeznaczana jest na inwestycje np. budowa odwodnienia, podziały granic.

Źródło: