Wierzbie

Wierzbie

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2006

Wieś o charakterze rolniczo-usługowym.

Obiektami zabytkowymi znajdującymi się w sołectwie są:

  • kaplica cmentarna XVIII wieczna, późnobarokowa,
  • neoromański kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. z początku XX w.,
  • zabudowania folwarczne (podworskie) z II połowy XIX w.,
  • pozostałości parku podworskiego z XVIII/XIX wieku,
  • budynek dawnej szkoły z przełomu XIX/XX wieku,
  • tereny dawnego lotniska z okresu II wojny światowej.

We wsi znajduje się świetlica wiejska z salą taneczną i zapleczem kuchennym oraz remiza OSP.

Teren rekreacyjny sołectwa stanowi plac zabaw i siłownia zewnętrzna w parku podworskim, jak również skwer w centrum wsi.

Wieś położona jest na skraju Borów Niemodlińskich. Swój początek ma tu dydaktyczna ścieżka przyrodnicza „Skrajem dawnej Puszczy”. Na jej trasie znajduje się aleja lipowa, 300-letnie okazy dębów o obwodach 400-550cm oraz największy świerk Opolszczyzny „Aleksander”.

W centrum wsi jest staw wiejski. Na terenie sołectwa znajduje się Dolina Kiełcznicy.

Wierzbie na Facebooku

https://pl-pl.facebook.com/Sprawy-Wierzbia-gm-%C5%81ambinowice-194615160974545/

Ochotnicza Straż Pożarna we Wierzbiu

liczba mieszkańców: 519

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi zagospodarowano park podworski na teren rekreacyjny, wyremontowano także i doposażono świetlicę wiejską.

Sołectwo Wierzbie zostało wyróżnione w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najlepszy projekt” w 2009 oraz zdobyło I miejsce w 2007 roku. W tym samym roku Wierzbie zostało laureatem w kategorii „Najlepszy start”.

Najciekawsze projekty:

  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono klon z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.

Źródło: