Wierzbiec

Wierzbiec

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2010

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 196

 

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Budowa placu zabaw we wsi Wierzbiec /działka nr 127/2/ o wartości 5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/