Wierzbięcice

Wierzbięcice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2008

Sołectwo Wierzbięcice leży na wschód od Nysy na Płaskowyżu Głubczyckim. W miejscowości znajduje się kościół pw. św. Mikołaja.

Na terenie wsi zlokalizowane są liczne kapliczki i krzyże pokutne z XIV-XV wieku oraz dwa cmentarze parafialne.

Sołectwo posiada budynek świetlicy wiejskiej, remizę strażacką, boisko sportowe, plac zabaw oraz dwie szkółki leśne.

Na boisku sportowym odbywają się wszystkie spotkania integracyjne. Powstał tam zadaszony plac taneczny wraz z miejscami do siedzenia sprzyjający organizacji imprez w razie niepogody.

Miejscowość posiada urozmaiconą rzeźbę terenu z przewagą ukształtowania pagórkowatego. Występuje tu duża ilość dolin i wyraźnych pagórków.  Jest to obszar typowo rolniczy.

Przez miejscowość przebiega trasa rowerowa – „Szlak Czarownic” po czesko – polskim pograniczu.

Certyfikat Nyskiego Księstwa Jezior i Gór posiadają produkty lokalne: gołąbki babci Władzi oraz ogórek kiszony faszerowany kapustą.

Sołectwo Wierzbięcice na Facebooku https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Recreation-Spot/So%C5%82ectwo-Wierzbi%C4%99cice-1715143001865579/

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wierzbięcice

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbięcicach https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Organization/OSP-Wierzbi%C4%99cice-1453995574918759/

Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbięcicach

liczba mieszkańców: 463

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia w ramach odnowy wsi:

  • rozbudowa i zadaszenie placu tanecznego na boisku sportowym – miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców,
  • utworzenie placu na ogniska,
  • wykonanie tablicy pamiątkowej „Ku Pamięci Poległych w Rocznicę Odzyskania Niepodległości”, którą zawieszono na murze kościelnym.

Najciekawsze projekty:

  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono dąb z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.

Źródło: