Wierzbnik

Wierzbnik

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2010

W sołectwie znajduje się odrestaurowany, barokowy kościół pw. św. Michała Archanioła pochodzący z XIV-XV wieku.

Miejscem spotkań mieszkańców wsi jest świetlica wiejska.

W miejscowości jest park krajobrazowy – park dworski o powierzchni 2,77 ha zachowany w stylu angielskim.

Rosną w nim rzadkie gatunki drzew: lipa drobnolistna, jesion, olcha, klon, dąb, topola, a także sosna wejmutka, platan klonolistny i miłorzęb dwuklapowy.

Na terenie sołectwa znajdą się również chronione i rzadko występujące ptaki: bocian biały, sowa oraz gęsi gęgowe.

Wierzbnik słynie z bardzo prężnie działających organizacji: Ochotniczej Straży Pożarnej, Ludowego Zespołu Sportowego, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi i Koła Gospodyń Wiejskich.

liczba mieszkańców: 463

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbniku

Ludowy Zespół Sportowy Wierzbnik

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wierzbnik

Koła Gospodyń Wiejskich w Wierzbniku

 

Program Odnowy Wsi:

We wsi organizowane są dożynki wiejskie oraz spotkanie opłatkowe.