Wierzbno

  Wierzbno

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 318

 

Najciekawsze projekty: