Wierzch, gm. Głogówek

 Wierzch

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1998

 

W sołectwie znajdują się: świetlica wiejska, plac przy świetlicy, zabytkowe kapliczki, altana wiejska oraz zabytkowy kościół.

Centrum wsi ozdabia zielony skwer.  Brzegi boiska sportowego obsadzone zostały ozdobnymi roślinami.

Swoją nazwę miejscowość wzięła od słowa Virk, które  oznacza wierzchołek, wzniesienie, szczyt, co wskazuje na położenie wsi. Rzeczywiście Wierzch leży w górnym biegu rzeki „Graniczówki” (Kanar). Z czasem miejscowość nazwano Deutsch Muellmen.

Rys historyczny: 

Pierwsze wzmianki o wsi Wierzch pochodzą z 1217 r., gdy wymienia się ja Virk.

Źródło:

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchu 

Liczba mieszkańców: 388

Program Odnowy Wsi:

Do przedsięwzięć podejmowanych w ramach programu odnowy wsi zaliczyć można: remont świetlicy wiejskiej, obsadzenie brzegów roślinami,  pielęgnacja skweru w centrum wsi , wyposażenie kuchni wiejskiej, jak również zakup kosiarki. 

Sołectwo wielokrotnie startowało w konkursie „Piękna Wieś Opolska” uzyskując II miejsca w roku 2001 i 2006 w kategorii „Najpiękniejsza zagroda” oraz w 2003 roku zdobywając III miejsce w kategorii „Najpiękniejsza wieś”.