Wierzch, gm. Głogówek

 Wierzch

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1998

 

Liczba mieszkańców: 388

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchu 

 

Swoją nazwę miejscowość wzięła od słowa Virk, które  oznacza wierzchołek, wzniesienie, szczyt, co wskazuje na położenie wsi. Rzeczywiście Wierzch leży w górnym biegu rzeki „Graniczówki” (Kanar). Z czasem miejscowość nazwano Deutsch Muellmen.

W sołectwie znajdują się: świetlica wiejska, plac przy świetlicy, zabytkowe kapliczki, altana wiejska oraz zabytkowy kościół.

    

Centrum wsi ozdabia zielony skwer.  Brzegi boiska sportowego obsadzone zostały ozdobnymi roślinami.

      

Program Odnowy Wsi:

Do przedsięwzięć podejmowanych w ramach programu odnowy wsi zaliczyć można: remont świetlicy wiejskiej, obsadzenie brzegów roślinami,  pielęgnacja skweru w centrum wsi , wyposażenie kuchni wiejskiej, jak również zakup kosiarki.

Sołectwo wielokrotnie startowało w konkursie „Piękna Wieś Opolska” uzyskując II miejsca w roku 2001 i 2006 w kategorii „Najpiękniejsza zagroda” oraz w 2003 roku zdobywając III miejsce w kategorii „Najpiękniejsza wieś”.

 

Rys historyczny: 

Pierwsze wzmianki o wsi Wierzch pochodzą z 1217 r., gdy wymienia się ja Virk.

 

Źródło: