Wieś Malowana i Opolska Pszczoła Miodna – umowy wręczone organizacjom!

Umowy w ramach kolejnych otwartych konkursów marszałkowie Andrzej Buła i Robert Węgrzyn wręczyli beneficjentom – zarząd województwa rozstrzygnął konkursy  „Opolska wieś przyszłości – wieś malowana” i „Opolska pszczoła miodna”.

{"item":{"showCaptionTitle":true,"showCaptionDescription":true},"lazy":true,"template":{"loop":true}}

„Opolska wieś przyszłości – wieś malowana” to konkurs, dzięki któremu w wielu miejscowościach powstają murale, związane z historią  i dziedzictwem wsi. W tym konkursie zarząd przyznał 14 dotacji na łączną kwotę niemal 200 tysięcy złotych. Nowe murale powstaną  na i w budynkach świetlic wiejskich, szkołach, remizach OSP czy przystankach.

Będą one przyczyniać się do promowania i/lub budowania tematu przewodniego wsi, angażowania społeczności wiejskiej do współpracy w obranych tematycznych kierunkach m.in.: przyrodniczym, kulinarnym, kulturowym i historycznym a także wpływać na ożywienie i wzmocnienie więzi społecznych poprzez wkład pracy na rzecz poprawy estetyki swojej miejscowości oraz upiększanych obiektów.

Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Biedrzychowice” zamierza w ramach swojego projektu kontynuować Szlak murali „Przez przeszłość do przyszłości”. – Mamy już zaplanowane kolejne murale, które są związane z tradycjami, życiem i charakterem wsi Biedrzychowice. I chyba na tym nie zakończymy, bo mamy miejsca tyle, że całą historię Biedrzychowic można napisać muralami –  mówi prezes Róża Zgorzelska.

Zarząd województwa stawia też na ochronę pszczół. W ramach konkursu  „Opolska pszczoła miodna” przyznano 9 dotacji na kwotę 200 000 zł. Stowarzyszenia, lokalne grupy działania, związki czy fundacje, działające m.in. w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  zrealizują projekty, służące ochronie pszczół i  upowszechnianiu jej roli w środowisku naturalnym.

To m.in.  w poniższym zakresie wspieranie zakupu pokarmów z probiotykami, nasadzenia roślin miododajnych oraz różnorodne spotkania edukacyjne, warsztaty i działania informacyjne, które przyczynią się do wzrostu świadomości mieszkańców województwa opolskiego w tym zakresie.

Nyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy po raz trzeci otrzymał dotacje w takim konkursie. Tym razem zorganizują wyjazd studyjny dla pszczelarzy na 40 Ogólnopolskie Dni Pszczelarza. – Chcemy, żeby nasi pszczelarze poznawali to, co w pszczelarstwie jest nowego, co się zmienia. Ale planujemy też zakup roślin miododajnych – zobaczymy na tym wyjeździe, czy i w tym zakresie jest coś nowego – mówi prezes Stowarzyszenia Jerzy Duda.

Źródło: opolskie.pl