Wilamowice Nyskie

Wilamowice Nyskie

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

Mała wieś rolniczo – przemysłowa położona przy trasie Nowy Świętów – Gierałcice.

W sołectwie istnieją gospodarstwa rolne prowadzone przez osoby pracujące równocześnie w mieście. Kilku rolników posiada większe gospodarstwa z hodowlą krów mlecznych.

Na terenie wsi znajduje się plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz wiata biesiadna do organizacji spotkań. Funkcjonuje również świetlica wiejska.

 

Rys historyczny: 

Wieś została wymieniona po raz pierwszy w 1284 roku jako Wilanovici, w 1300 z kolei jako Wylhelmi villa.

Źródło:

 

Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Sami Sobie i Miłośników Sztuki Kulinarnej i Regionalnych Przysmaków Wilamowice Nyskie

Koło Gospodyń Wiejskich w Wilamowicach Nyskich

liczba mieszkańców: 215

 

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi:

  • wyremontowano świetlicę wiejską,
  • wybudowano plac zabaw,
  • utworzono siłownię zewnętrzną,
  • postawiono wiatę biesiadną.

Sołectwo Wilamowice Nyskie zostało wyróżnione w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najlepszy projekt” w 2015 roku oraz zdobyły III miejsce w 2009.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wilamowicach Nyskich o wartości  5 000 zł.