Wilków

                         Wilków

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2005

Najprawdopodobniej wieś została założona pod koniec XV wieku. W 1571 roku sołtysem Wilkowa, zamieszkałego w tym okresie przez ok. 15 rodzin jest niejaki Krzysztof (Christof). Pod koniec XVIII w. wieś zamieszkana przez 159 osób (m.in. 20 kmieci i 7 chałupników) podlega leżącemu nieopodal klasztorowi Paulinów. W latach 1768-1789 sołtysem Wilkowa był Michael Chrząszcz, bliski krewny ks. Johanesa Chrząszcza, znanego autora wielu opracowań na temat Górnego Śląska, urodzonego w pobliskim Mionowie. W połowie XIX w. wieś zamieszkiwało 299 mieszkańców, a już pod koniec tego wieku wieś posiadała 53 domy i 327 mieszkańców. Obecnie miejscowość liczy 211 mieszkańców. Na areale 511,9 ha gospodaruje 18 rolników. Część gruntów użytkowana jest przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Rostkowicach. Wysoka jakość gleby pozwala na uprawę pszenicy, buraków cukrowych i rzepaku.
– Przez wieś przebiega trasa rowerowa PTTK nr 261 C.

liczba mieszkańców: 166

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Remont świetlicy wiejskiej o wartości  5 000 zł.
  • „Zakładanie sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych, warsztaty” (2017). Wilków otrzymał sadzonki czereśni. W rezultacie tego powstała ponad 100 m aleja.