Winiary, gm. Głogówek

Winiary

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2018

Winiary to jedno z 3 sołectw wchodzących w skład miasta Głogówek.

Do ważniejszych obiektów znajdujących się w Winiarach można zaliczyć cmentarz żydowski i cmentarz żołnierzy niemieckich regularnie czyszczony i pielęgnowany przez pozostałą ludność autochtoniczną.

W Winiarach znajduje się lasek zwany Olszynką, jak sama nazwa wskazuje porośnięty jest głównie olchami. Jest miejscem spacerów i wycieczek rowerowych z wytyczonymi ścieżkami prowadzącymi między do doliny nad rzeką Młynówką. Posiada charakter parku.

Rys historyczny:
Winiary jako oficjalne przedmieście Głogówka, weszły w obręb miasta pod koniec XIV wieku podarowane przez księcia Władysława Opolczyka i od tego momentu możemy mówić o funkcjonowaniu Winiar jako części miasta a nie oddzielnej wioski.

 

Źródło:
• https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/ 
• http://www.gminaglogowek.info/   
• ankiety będące w dyspozycji UMWO w DRW

 

Liczba mieszkańców: 1211

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi zakupiono i zamontowano nowe betonowe ławki do parku – Olszynka oraz doposażono zaplecze szatniowe na stadionie sportowym „Fortuna”.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Doposażenie świetlicy w ławki i stoły o wartości 5 000 zł.