Włochy

Włochy

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2009

We Włochach znajduje się zabytkowy kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz kapliczka słupowa z XIX/XX wieku.

Tereny rekreacyjne znajdują się w północnej części sołectwa. Zlokalizowane tam są: boisko sportowe, plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz altana biesiadna. Warto wspomnieć, że na obrzeżach wsi znajduje się „Diabli Kamień”, na temat którego krąży wiele legend.

Rys historyczny: 

Nazwa wsi Włochy według niektórych niemieckich historyków pochodzi od osadników z Wołoszczyzny (historycznej krainy w Rumunii), inni z kolei zniemczoną nazwę wsi Wallendorff wywodzą od Walonów zamieszkujących we francuskojęzycznej części Belgii.

Z ciekawostek historycznych można wymienić plebiscyt, który odbył się we Włochach w roku 1921. Tu miała też swą siedzibę Komisja Plebiscytowa. Obecnie na budynku remizy strażackiej znajduje się tablica upamiętniająca to wydarzenie.

Ochotnicza Straż Pożarna we Włochach https://www.facebook.com/OSP-W%C5%82ochy-284713195572946

Koło Gospodyń Wiejskich we Włochach https://www.facebook.com/kgwwlochy

liczba mieszkańców: 289

Program Odnowy Wsi:

W ciągu ostatnich 5 lat nie realizowano przedsięwzięć w ramach Odnowy Wsi.

Najciekawsze projekty:

Źródło: