Włodary

Włodary

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 722

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Wyposażenie boiska sportowego we Włodarach (zakup kontenera
socjalnego) o wartości 5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/