Wódka

Wódka

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2009

Wódka to wieś, w której przeważa zabudowa typowo wiejska złożona z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Do zabytków nieruchomych można zaliczyć kościół pw. św. Tekli.

W miejscowości znajduje się dobrze wyposażona świetlica wiejska, plac zabaw wraz z altanką oraz duży plac, na którym organizowane są imprezy i spotkania plenerowe.

Podobnie jak inne miejscowości gminy Branice również i Wódka cechuje się tym, iż dużą część sołectwa zajmują użytki rolne, a teren jest zróżnicowany i pagórkowaty.

liczba mieszkańców: 184

 

Program Odnowy Wsi:

Do najciekawszych i największych przedsięwzięć zrealizowanych na terenie sołectwa zaliczyć można: remont wnętrza świetlicy wiejskiej oraz zakup jej wyposażenia, remont budynku po byłej szatni oraz wykonanie melioracji rowów i utwardzenie dróg polnych.