Wojewódzki Konkurs Koron Dożynkowych 2022

WOJEWÓDZKI KONKURS KORON DOŻYNKOWYCH 2022

 

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił „Wojewódzki Konkurs Koron Dożynkowych 2022”. Konkurs odbędzie się w dniu 4 września br. podczas Dożynek Wojewódzkich w Branicach.

Celem Konkursu jest kultywowanie i dokumentowanie tradycji regionalnej plastyki obrzędowej związanej z okresem żniw, jak również zwiększenie aktywności życia kulturalnego mieszkańców wsi.

W tym roku oceniane będą korony dożynkowe i prace plastyczne z podziałem na trzy kategorie:

– Korony dożynkowe kłosowo – ziarnkowe

– Korony dożynkowe ziarnkowe oraz prace plastyczne

– Debiut.

 

W roku bieżącym w ramach organizowanego konkursu wprowadzono nową kategorię pn. „Debiut”, w której zostaną ocenione korony/prace plastyczne wykonane przez delegacje, które w latach 2011-2019 i 2021 nie uczestniczyły w Wojewódzkim Konkursie Koron Dożynkowych.

Oceny zgłoszonych prac oraz koron dokona komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Opolskiego.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszenia koron i prac mogą dokonać gminy województwa opolskiego oraz wojewódzkie związki o charakterze rolniczym w terminie do 30 sierpnia 2022 r.

Zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Hallera 9, 45-867 Opole

 

Osobami do kontaktu w sprawie Konkursu jest Pani Katarzyna Kuraś – Kierownik w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich (tel. 77/ 44 82 110) oraz Pani Małgorzata Kowalczyk-Ciomek- Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich  (tel.  77/ 44 82 111).

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie Konkursu (Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego nr 7219/2021 z dnia
    6 czerwca 2022 r.) Uchwała ZWO Nr 7219 2022 Z 06.06.2022r.
  2. Regulamin Konkursu, wraz z wzorem kary zgłoszeniowej, oświadczenia i formularza klauzuli informacyjnej dotyczącej zbierania danych osobowych Regulamin WKKD 2022