Wojnowice

Wojnowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2008

Wieś Wojnowice leży na południu województwa opolskiego w dolinie rzeki Troja.

W miejscowości znajdują się ruiny starego kościoła katolickiego oraz budynek byłej szkoły podstawowej z roku 1937. Obecny kościół katolicki pochodzi z 1892 roku. We wsi mieści się również świetlica wiejska z remizą OSP.

Sołectwo posiada boisko sportowe z działającym klubem piłkarskim oraz centrum rekreacyjno-sportowe z placem zabaw i miejscem spotkań.

 Ze wzgórz otaczających wieś rozpościerają się piękne widoki na okolicę.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wojnowicach

LZS Pogoń Wojnowice

liczba mieszkańców: 474

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszymi przedsięwzięciami ostatnich lat była budowa mini siłowni i placu sportowego, placu zabaw oraz miejsca spotkań z grillem i altanką, w wyniku czego powstało we wsi centrum rekreacyjno – sportowe. W Wojnowicach doświetlono miejsc i ulic latarniami solarnymi. Poza tym co roku realizowana jest akcja utrzymanie czystości i porządku w najważniejszych miejscach wsi.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Zakup samochodu strażackiego o wartości 5 000 zł.

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/