Wojsław

Wojsław

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

 

 

Historia powstania Wojsławia sięga pierwszej połowy XIII wieku, a pierwsze udokumentowane informacje o wsi pochodzą z 1250 roku. Początkowo wchodziła w skład dóbr klasztoru cystersów z Kamieńca, a potem była własnością wrocławskich biskupów. Pod ich zarządem pozostała do XIX wieku, kiedy w wyniku sekularyzacji została przejęta przez państwo pruskie i trafiła w ręce grodkowskiego magistratu.

Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych został zbudowany około1504 roku w miejscu starszej świątyni. Około 1800 roku został powiększony poprzez dobudowanie po stronie zachodniej wieży. Jest to budowla orientowana, gotycko-renesansowa z późnobarokową elewacją po zachodniej stronie. Do najstarszych fragmentów kościoła należą: późnogotyckie tabernakulum z XVI wieku, drewniany chór z XVIII wieku, ambona barokowo-klasycystyczna z XVIII/XIX wieku oraz konfesjonał i ławy z końca XVIII wieku. Główny ołtarz z rzeźbami św. Jana Nepomucena i św. Barbary pochodzi z około 1880 roku, natomiast ołtarze boczne z końca XVIII stulecia.

Kościół otoczony był kamiennym murem, którego części pochodzą z XVI wieku. Tuż obok południowej bramki w murze znajduje się granitowy krzyż pokutny z czasów średniowiecza.

Do najciekawszych zabytków Wojsławia należy nietypowa figura w polu, która została ufundowana w 1660 roku przez Martina Schuma, właściciela wsi i wikarego wrocławskiej kolegiaty. Tablica z jednej strony przedstawia scenę Ukrzyżowania, a z drugiej zawiera inskrypcję fundacyjną.

We wsi bardzo prężnie działa Rada Sołecka i Gminna Rada Kobiet, które organizują szereg imprez w świetlicy wiejskiej.

 

liczba mieszkańców:

 

Najciekawsze projekty: