Wróblin, gm. Głogówek

Wróblin

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1998

 

Liczba mieszkańców: 373

 

Ochotnicza Straż Pożarna we Wróblinie

 

W miejscowości znajduje się pomnik upamiętniający mieszkańców – ofiary I i II wojny światowej.

W sołectwie znajduje się staw zagospodarowany w kierunku rekreacyjno-wypoczynkowym.

  

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi podniesiono standardy w kuchni świetlicy wiejskiej, wymieniono drzwi wejściowe oraz zakupiono gabloty informacyjne.

   

W 2005 roku Wróblin uzyskał III miejsce w kategorii „Najpiękniejsza zagroda” konkursu „Piękna Wieś Opolska”.

   

Najciekawsze projekty:

  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono dąb z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.

 

Rys historyczny: 

Pierwsze udokumentowane wzmianki o miejscowości pochodzą z 1175 r., gdzie wieś określona została jako „Villa Martini”.

Wieś posiada dwa folwarki. Pierwszy położony w granicach siedliska wiejskiego, a drugi na zachód od zabudowy wiejskiej, posiadający unikalny układ zabudowy – na planie koła.

Wieś znana głównie z faktu, iż urodził się tu w roku 1897 „Wielki Pan Malarstwa Polskiego” Jan Cybis (zm. 1972 r.).
Na budynku rodzinnego domu malarza umieszczona została płyta upamiętniająca artystę.

Na początku lat 70 -tych powstała orkiestra parafialna, która składa się z 4 -ech zespołów: chór mieszany, schola dziecięca, orkiestra dęta i jedyna w Polsce wiejska orkiestra symfoniczna “Symphonia Rusticana”. Założycielem orkiestry jest proboszcz parafii Naczęsławice (do której należy Wróblin) ks. Jerzy Kowalik.

Najstarszym obiektem we wsi jest kościół wzmiankowany już w źródłach z 1664 r. Obecny kościół został wybudowany
w 1855 r.

 

Źródło: