Wsparcie sołectw przez UMWO

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wspiera sołectwa nie tylko pieniędzmi

Program Odnowy Wsi od lat oferuje swoim uczestnikom:

  • udział w szkoleniach i konferencjach,
  • udział w konkursach,
  • udział warsztatach krajowych i zagranicznych,
  • bezpośrednie wsparcie finansowe.

Cyklicznie:

  • spotykamy się z liderami odnowy i promujemy wśród nich dobre praktyki, nowe i atrakcyjne formy działalności wiejskiej,
  • pokazujemy nowe możliwości finansowania,
  • oferujemy fachowe doradztwo naukowców i praktyków.

To wszystko procentuje – i właśnie dlatego opolska wieś jest wyjątkowa, jest naszą dumą.

Gdyby dziś, po prawie 23 latach opolskich doświadczeń związanych z procesem odnowy, zrobić rachunek największych wartości programu, to byłoby nim niewątpliwie zaangażowanie mieszkańców i to że udało się przekonać wiejskie społeczności, iż warto samemu zmieniać swoje najbliższe otoczenie, uczynić je miejscem pięknym, a przede wszystkim przyjaznym do pracy i zamieszkania. W ramach programu mieszkańcy opolskich wsi po raz pierwszy w kraju:

  • budowali w swych sołectwach strategie rozwoju,
  • wyznaczali cele,
  • określali kierunki, w jakich ich miejscowości będą się rozwijać.

Patrząc z perspektywy tych lat śmiało można powiedzieć, że sukces programu Odnowy Wsi to sukces ludzi, którzy uwierzyli w możliwość zmiany i zaangażowali się w rozwój swoich małych ojczyzn. Spoglądając na obecny bieg wydarzeń i pojawiające się zagrożenia, widoczna jest niezłomność opolskich liderów, którzy stawiają czoła nawet najmniej oczekiwanym zdarzeniom. Mimo trudności-  nie poddają się, walczą dalej, wierząc w słuszność swoich działań.